Netiquette

Met het aanbieden van de Unit-ICT diensten komt er verantwoordelijkheid op het pad van school om jullie te leren omgaan met de middelen die wij jullie aanbieden. Deze _Request For Comments_ hoewel gedateerd (1995) beschrijft een basis aan gedragsregels waar aan iedere gebruiker van internetdiensten zich zou moeten houden.

Lees de _RFC 1855_ of als je engels niet goed genoeg is: deze vertaling RFC 1855 vertaald door nlip

Deze internet gedragsregels zijn een aanvulling op de [todo ref]gedragsregels van school. Uiteraard gelden bij het gebruik van de aangeboden diensten de Nederlandse wetten en regels.

Recht op uitsluiting.

Bij verdenking van ongeoorloofd gebruik van een van de diensten behouden het Unit-ICT en Google zich het recht voor om account tijdelijk of voor onbepaalde tijd te blokkeren. Hierdoor kun je mogelijk niet voldoen aan opdrachten van een docent of  voor je projecten. De consequenties hiervan zijn voor jou rekening. Feiten die door iemand anders gepleegd konden worden door nalatigheid van de jou (bv. niet tijdig uitloggen of het afgeven van je wachtwoord) worden aan jou toegeschreven. Zowel de pleger van de feiten als de nalatige eigenaar van het account zijn aansprakelijk.

Wij vragen nooit om je wachtwoord!!!!

[todo] gedrag rondom publiceren met sites

[todo] eigendom

[todo] gedrag m.b.t. nieuwsgroepen


Comments